Sunday, December 2, 2007

စာအုပ္မ်ားရယူရန္

၁။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရး (ေအာင္ဆန္းစုၾကည္)
၂။ အာဏာရွင္စနစ္မွသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔
၃။ ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ ျပည္သူ႔အင္အား
၄။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈ
၅။ ျပည္သူတို႔၏လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
၆။ လွ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္နည္း
၇။ လူထုတိုက္ပြဲေျမေအာက္လက္စြဲ (မိုးသီးဇြန္)
၈။ နာခံမႈကိုစစ္ေဆးျခင္း (မိုးသီးဇြန္)
၉။ ပုန္ကန္သူေလး
၁၀။ ဦးႏု၏ တာေတစေနသား
၁၁။ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေရး (သခင္ျမသန္း)
၁၂။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အတၳဳပၸတၱိ
၁၃။ ကေလးမ်ား၏ေဒါသမာန္
၁၄။ ရွစ္ေလးလံုးျပကၡဒိန္
၁၅။ သားသတ္သမား
၁၆။ ႐ုပ္ေသး
၁၇။ ရန္ကုန္ကိုကိုင္လႈပ္ေသာ ထို(၇)ရက္
၁၈။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထူးျခားမႈရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား (၁၉၈၈-၂၀၀၂)
၁၉။ (၆)တိုက္မွာေလာက္ကိုက္တာခံဖူးသလား ႏွင့္ အျခားေထာင္၀တၳဳတိုမ်ား (၀င္းတင့္ထြန္း)
၂၀။ လူရွင္သခ်ဳၤ ိင္းမ်ားအေၾကာင္း
၂၁။ အရးေတာ္ပံု(၄)ေစာင္တြဲ
၂၂။ ယမမင္းဥယ်ာဥ္သို႔အလည္ေရာက္ျခင္း (ဂါမဏိ)
၂၃။ လွပေသာေသနတ္သံ (ေမာင္စိုးခ်ိန္)
၂၄။ ဒီမိုကေရစီေလ့လာေရးဂ်ာနယ္ (၂၀၀ရ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
၂၅။ ဒီမိုကေရစီေလ့လာေရးဂ်ာနယ္ (၂၀၀၇၊ မတ္လ)
၂၆။ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္ (၂၀၀၆၊ ေအာက္တိုဘာလ)
၂၇။ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္ (၂၀၀၇၊ ေမလ)
၂၈။ ၇ ဇူလိုင္ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံု
၂၉။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ)
၃၀။ ဦးသန္႔အေရးအခင္း
၃၁။ အာဇာနည္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီး
၃၂။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇)
၃၃။ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇)
၃၄။ ေဒါမာန္ဟုန္ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ (Bertil Lintner)
၃၅။ Collection Of Detailed Basic Principles
၃၆။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အာဏာရွင္တို႔၏ အေျခခံမူ (၁၀၄)ခ်က္
၃၇။ မာ့စ္၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္(၃)သြယ္
၃၈။ အိန္ဂယ္လ္၏ေပးစာမ်ား
၃၉။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၏မူမ်ား (ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂယ္လ္)
၄၀။ ျမန္မာျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အျခားနည္းလမ္းမ်ား
၄၁။ ခ်င္းလဲန္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
၄၂။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁)
၄၃။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၂)
၄၄။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၃)
၄၅။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၄)
၄၆။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၅)
၄၇။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၆)
၄၈။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၇)
၄၉။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၈)
၅၀။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၉)
၅၁။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁၀)
၅၂။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁၁)
၅၃။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁၂)
၅၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဆိုတာဘာလဲ
၅၅။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းက်န္းမာေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး
၅၆။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွတ္တမ္း
၅၇။ ၁၉၃၀ တ၀ိုက္ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမိုင္း (သိန္းေဖျမင့္)
၅၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ
၅၉။ ခ်စ္ေသာေမေမ (လွေက်ာ္ေဇာ)
၆၀။ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
၆၁။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ေရကာတာ
၆၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားကိုစစ္သားမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ေရး
၆၃။ လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ (ဦးခင္ေမာင္ႀကီး - ဗကသေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း)
၆၄။ စစ္အုပ္စုသက္တမ္းရွည္ေနသေရြ႕ (တုိက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္တဦး)
၆၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအသြင္ကူေျပာင္းမႈအတြက္အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း
၆၆။ ေက်ာင္းသား၊ ေထာင္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား (ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း)
၆၇။ ယံုၾကည္ခ်က္မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာမနက္ျဖန္
၆၈။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
၆၉။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္/ပိ
၇၀။ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္လက္စြဲ
၇၁။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
၇၂။ လူ႔အခြင့္အေရးလက္စြဲ (ေအာင္မ်ဳိးမင္း)
၇၃။ လူ႕အခြင့္အေရးေ၀ါဟာရမ်ား (ေအာင္မ်ဳိးမင္း)
၇၄။ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား
၇၅။ ကေလးစစ္သားပေပ်ာက္ေရး
၇၆။ CWAတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွင္သန္ေနျခင္း
၇၇။ လူ႔အခြင့္အေရးေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ား
၇၈။ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
၇၉။ လူ႔အခြင့္အေရးအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈလက္စြဲ
၈၀။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

2 comments:

Unknown said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.....

All Webiste Tools said...

All websites templates at All website Tools